Alulírott ürlapkitöltő nyilatkozatot teszek arra vonatkozóan, hogy az Organikus Pedagógia Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) tagja kívánok lenni, ezzel alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét magamra nézve kötelezőnek fogadom el, és vállalom a tagsággal járó 10.000 Ft/év tagsági díj megfizetését. A tagsági díjat a belépést – illetve a mindenkori évfordulót – követő 15. napon belül az Egyesület részére átutalással az OTP Banknál vezetett 11731001- 23144723 számú számlára megfizetem. (A későbbi díjak meg nem fizetésével a tagság az évfordulót követő 30. napon automatikusan megszűnik. A közleménybe mindig az egyesületi tag nevét kéjük feltűntetni.)

Egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy az egyesületi közgyűlésekre szóló meghívókat és egyéb értesítéseket, dokumentumokat a fent feltűntetett e-mail címre kézbesítsék számomra. Egyben vállalom, hogy az e-mail címemben történő változást az Egyesület elnökének írásban bejelentem, valamint a kézbesítések sikerességéről mindenkor visszajelzést adok.

Kérjük használd a 06 20 / 123456789 formátumot